Hal Hakem Heyeti Başvuru Formu Yayınlandı.

Hal Hakem Heyeti Başvuru Formu Yayınlandı.

                                                                                              
………… TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 HAL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
 
Şikayetçinin/Vekilinin Adı Soyadı T.C. /V.N. ………………………………………………………
Adres                                                :………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon No(Sabit ve GSM)               :…………………………………………………………………
Karşı Tarafın/Vekilinin Adı Soyadı T.C. /V.N:……………………………………………................
Adresi                                               :………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon No(Sabit ve GSM)               :…………………………………………………………………
Şikayet Konusu                               :                                                                                   
       Hal Rüsumuna İlişkin Uyuşmazlık
       Üretici Alacağının Ödenmemesine Yönelik Uyuşmazlık
      Toptancı Hal Yönetiminin ve İşleyişinden Kaynaklanan Uyuşmazlık
      Meslek Mensupları Arasında Alacak Borç İlişkisi
     Pazar Yerlerinin Yönetim ve İşleyişinden Kaynaklanan Uyuşmazlık
Uyuşmazlık/Alacak Bedeli                            : ……………………..TL
Açıklama/Talep…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                              …………………………………………………………………….karar verilmesini arz ederim. …/…/ 201… 
                                        İmza
*Tüm alanların doldurulması zorunludur
EKLER:
Fatura
Sevk İrsaliyesi
Taşıma İrsaliyesi
Ceza Tutanakları
Encümen Kararları
Tartı Makbuzları vb.Dosyayı word formatında indirmek için tıklayınız.