Koop-Gep Eğitimleri

Koop-Gep Eğitimleri

 
 
 
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
 
 
          Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak 17.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’nda Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan;
         “Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KGEP) çalışması yapılarak uygulamaya konulması, kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi, kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması, ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için, kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri  yönünde çalışmalarda bulunulması” faaliyetleri kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen müşterek çalışmalar sonucu “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP)” hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp “Yaygın Eğitim Programları” bölümünde “Programlar ve FOET Kodları” altında “Muhasebe ve Finansman” alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanmıştır.
Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu Programdan; kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir.
KOOP-GEP eğitimlerine katılmak isteyenlerin, il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezlerine iletmeleri eğitimlerin ivedilikle başlaması noktasında faydalı olacaktır.
Söz konusu Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatifin veya kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekânlarda da verilebilecektir. Program kapsamında edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika(kurs bitirme belgesi) verilecektir.
Eğitimlerle ilgili olarak detaylı bilgiye Genel Müdürlüğümüz “http://koop.ticaret.gov.tr” internet adresinin “Bilgi Bankası” bölümünde yer alan KOOP-GEP sayfasından ulaşabilinir.
           İlgilenenlere ve Kooperatiflere duyurulur.