Zonguldak İli Yöresel Ürünlere Ait Kesinleşmiş Üretici Ve Tedarikçi Listesi

Zonguldak İli Yöresel Ürünlere Ait Kesinleşmiş Üretici Ve Tedarikçi Listesi


              14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
             Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.
 
             Müdürlüğümüz tarafından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası,  Zonguldak İli ve İlçeleri Ziraat Odaları, Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Zonguldak Tüketici Derneği ile yapılan görüşmeler neticesinde, yöresel ürünlerle ilgili görüşleri alınmış olup, İlimizde öne çıkan yöresel ürünlerin Fındık, Ereğli Çilek Reçeli, Manda Yoğurdu, Beyaz Baklava, Cevizli Kömeç, Devrek Ekmeği, Sucuk, Devrek Tarhana ve Devrek Eriştesi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiğikesin liste aşağıda sunulmuştur.
ZONGULDAK İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER ve ÜRETİCİ – TEDARİKÇİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.