2015 Yılı Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Başladı

Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Başladı

 
ZONGULDAK TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
        Medeniyet tarihine kültürümüzün armağan ettiği birçok değerden biri olan  ve varlığını bin yıldır  devam ettirerek, Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik kurumunun tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların mesleki kuruluşlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası bu yıl 11-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacaktır.
 Onuncu yüzyılın başlarında, Türklerin İslamiyet’i topluluk halinde kabul etmelerinden sonra, Türk örf ve adetleri ile islam inancının kaynaşması sonucu ortaya çıkan Ahilik; 12. Yüzyılda çalışma hayatımızın düzenleyicisi olan Ahi Evran-ı Veli’nin önderliğinde şekillenmiş akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine oturtularak, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve karşılıklı dayanışma içerisinde yoğurulup, Türk milletine has bir kültür hazinesi haline getirilmiştir.
Bugün dünyada yeni yerleşen kavramlar olan, tüketici hakları, standardizasyon, kalite gibi kavramlar ve bu kavramların denetimini sağlayan kurumlar, Ahilik teşkilatı aracılığıyla Anadolu ticari hayatına yerleşmiştir. Mesleğinde ehliyeti  olmayanlara ustalık ünvanı verilmemiş, alıcı ve satıcı arasında hakkaniyet ölçüsüne dayanan bir dayanışma oluşturulmuş, çalışanların emeği ve  hakları korunarak, esnaf ve zanaatkârlar arasında, çırak, kalfa ve usta hiyerarşisi oluşturulmuştur.
         Günümüzde Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının temelini oluşturan Ahilik geleneğinin günümüze kadar ulaşmasındaki en büyük etken, sivil toplum örgütlerine her zaman rehber olabilecek insani ve evrensel ilkeler temelinde örgütlenmiş olmasıdır.
 
         Sanat ve ahlâkın birleştiği ve toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas alan Ahilik kurumu’ nun;  herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışma  sağlayan; kâmil insan, cömert olma, harama bakmama ve yalan söylememe gibi ahlâk ilkeleriyle  yaşatılması ve tanıtılması amacıyla  hafta boyunca yapılacak Ahilik haftası kutlamalarına esnaf ve halkımız davetli olup, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın Ahilik Haftası’nı kutlarım.
 
                                                                                                              Figen KÖROĞLU
                                                                                                              İl Ticaret Müdür V.