Ahilik Kültürünün Toplumsal Hayata Etkileri Konulu Kompozisyon Yarışması

Ahilik Kültürünün Toplumsal Hayata Etkileri Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlenmiştir.

AHİLİK HAFTASI KUTLAMA KONULU
KOMPOZİSYON YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 
KONUSU
Yarışma konusu; "AHİLİK" bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması, AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla düzenlenen AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ konulu kompozisyon yarışması.
 
TÜRÜ
Kompozisyon yarışması
 
AMACI
Genç nesillerde AHİLİK KÜLTÜRÜ kavramını yerleştirmek, AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN bilincinin daha küçük yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ konulu kompozisyon yarışması düzenlenmesidir.
 
KAPSAMI
Zonguldak il ve ilçelerindeki lise öğrencileri.
 
İÇERİK
 
Yarışmaya katılacak eserler AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ konulu olup kamuoyunda, özellikle genç nesillerde AHİLİK kavramının gelişmesini teşvik edecek içerikte özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
 
HEDEF KİTLESİ
Lise öğrencileri kapsamak üzere 9.10.11.12 inci sınıf öğrencileri arasında ortaöğretim (lise) öğrencileri arasında kompozisyon yarışması.
 
 
    KATILIM ŞARTLARI:
 
 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Zonguldak il genelindeki lise öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Komisyon üyelerinin birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet kompozisyon ile katılabilir.
 • Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve üç sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış kompozisyonlar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır. Kompozisyonun yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engeldir.
 • Yarışmaya gönderdiği kompozisyon üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 • Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır. Sadece ekteki form (tablo1-) Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak şekilde öğrenci ad, soyadı, okulu, sınıfı, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları bilgilerinin olduğu bir form yer alacaktır.
 • Kompozisyon çıktısı veya el yazısı yazılmış kâğıdı katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde Okul Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Okul Müdürlüğü Bilgilerinin yer aldığı kapalı zarfı, başka büyük bir zarfın içerisinde paketlenerek postaya verilmeli ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödüller
 
Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Okula Verilecek Ödül
Birincilik Tam Altın ve Başarı Plaketi Birincilik Plaketi
İkincilik Yarım Altın ve Başarı Plaketi İkincilik Plaketi
Üçüncülük Çeyrek Altın ve Başarı Plaketi Üçüncülük Plaketi
Mansiyon Çeyrek Altın ve Başarı Plaketi Teşekkür Plaketi
 
YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU
http://zonguldak.gtb.gov.tr/
adresinden duyurulacaktır.
KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER
 
 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ
Ödül töreni 17-23- Eylül 2018 tarihleri arasında Valilik binası önünde gerçekleştirilecektir.
 
ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI:
 

 •  Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, İl Ticaret Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmada ödüle layık görülen eserler İl Ticaret İl Müdürlüğü arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve / veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan İl Ticaret Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde İl Ticaret Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
Katılım Formu Ve Taahhütname İçin Tıklayınız.