TÜKETİCİ HAKLARI SEMİNERİ

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNE TÜKETİCİ HAKLARI SEMİNERİ VERİLDİ

      İl Müdürlüğümüzce Alaplı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karadeniz Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında seminer verildi.
Sunumlarda öğrencilere hitap eden İl Müdürümüz İsmail MADEN 
"Değerli Okul idarecileri, kıymetli öğrenciler, Tüketici Hakları konulu sunum için huzurlarınızdayız. Bize bu imkanı sunan okulumuz yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 
Değerli öğrenci kardeşlerim,
Ülkemizde Tüketici Hakları 2013 yılında çıkan 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bundan önce müstakil kanun olarak ilk defa 1995 yılında tüketici hakları 4077 sayılı kanunla tüketici hakları güvence altına alınmıştı. Kanunlar hakları düzenler ama hakkını aramak hak sahibinin görevidir. Bu da bizim bilinçli tüketici olmamız gerektiğini göstermektedir. Nedir Bilinçli Tüketici?
Bilinçli tüketici; bütçesine göre alışveriş yapan, kaliteli ürünleri satın alan, ihtiyaç dışı alışveriş yapmayan, hizmet ömrünü tamamlanmadan yeni ürün satın almayan, yerli malını tercih eden, tasarruf eden, israftan kaçınan, fiyat ve kalite araştırması yapan, haklarını ve hak arama yollarını bilen, ülke ve dünya kaynaklarını rasyonel kullanan, çevreye zararlı davranış ve tutumlardan kaçınan tüketici, bilinçli tüketici olarak dolayısıyla bilinçli vatandaş olarak kabul edilebilir. Kısacası, kendi hak ve sorumluluklarını bilen bilinçli bir tüketici aynı zamanda bilinçli bir vatandaş demektir.
Buradan mezun olduktan sonra bir kısmınız kendi işini kuracak, bir kısmınız bir işte çalışacak, ticaretin hem tüccar, satıcı, sağlayıcı tarafında hem tüketici tarafında olacaksınız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki tüketici hakkı kul hakkıdır. Hayatımızı sürdürürken her ne iş yaparsak yapalım bu temel ilkeyi en başta tutalım.
Değerli öğrenciler, dünya tüketici hakkının ne olduğunu bilmiyorken bizim ahilik diye bir teşkilatımız vardı.
13. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas almaktaydı.
Diyebiliriz ki Ahilik Osmanlı Devletini kuran, oradan cihana hükmederek 3 kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan bir yapıydı. Ahilik ahlaki ve İslami prensiplerden oluşan bir sistemdi.
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, bizlere yol göstermektedir. Sizlerin yoluna da ışık tutacak olan bu gelenektir.  Belirlediği hedeflere güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Ülkemizin umudu güvencesi sizlersiniz.
 Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir.
Bu çerçevede hem bilim hem ahlak ve maneviyatınızı kuşanmalısınız. Sizler 3 kıtada adalet dağıtan ecdadın torunları olarak bunu başaracak güçtesiniz.
İnandığınız takdirde başaramayacağınız hiçbir şey yoktur.
Bu vesileyle yaklaşan yarıyıl tatilinin sizlere ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, fenni ve manevi şuurla bir nesil yetişmesi için gayret gösteren herkese,
Okul Yöneticileri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum." dedi
Ardından İl Müdürlüğümüz Raportörü Alican YİRMİBEŞCİK tarafından 6502 sayılı yasa kapsamında taksitli satış mesafeli satış ve kapıdan satış ile ilgili cayma hakkı hususunda fiyat etiketi garanti belgesi ve tanıtma kullanma kılavuzu hakkında öğrencilere  sunum yaptı sunumun ardından öğrencilerin sorularına cevap verilerek programlar tamamlandı.