Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişilerinden İl Müdürlüğümüze Ziyaret

Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişilerinden İl Müdürlüğümüze Ziyaret


          İlimiz tüketici hakem heyeti tarafından tüketici hakları ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi, ihtiyaç ortaya çıkması halinde Bilirkişi görevlendirilmesi yapılmaktadır.
         Özellikle son dönemde teknoloji ağırlıklı ürünlerde artan şikayetlere bağlı Bilirkişi görevlendirmesi ağırlık kazanmaktadır.
         Tüketicilerin haklarını kolay ve ücretsiz olarak arayabilmelerinin yolunu açan tüketici hakem heyetleri uygulamasının tüketicilerin hak mahrumiyetinin önüne geçebilmesi açısından büyük öneme sahiptir.
         Özellikle firmaların aleyhte verilen kararları mahkemeye taşıması neticesinde tüketicilerin mahkemelerde haksız çıkması, tüketicilerimizin maddi kayıp yaşamasına neden olmaktadır.
         Bu nedenle Tüketiciyi Koruma amaçlı olarak oluşturulan tüketici hakem heyetlerinin daha büyük mağduriyetlere sebebiyet vermemesi önem arz etmektedir
         Bu çerçevede il müdürümüz İsmail Maden bilirkişilerin tüketici şikayetlerini incelerken gerekli hassasiyeti göstermelerinden ve mahkemeye verilen hakem heyeti kararlarının tüketici aleyhine bozulmamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.
        Tüketici Hakem Heyeti bilirkişileri il müdürümüze kabul lerinden dolayı teşekkür ederek kanunun öngördüğü şekilde Hakem Heyeti tarafından verilen görevi tarafsızlık ve Liyakat da sürdüreceklerini bu imkanı sağladıkları için şükranlarını ifade ettiler.