Hallerle İlgili Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Hallerle ilgili başvurularınızda aşağıdaki evrakları temin etmeniz gerekir.

        
T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI

Hizmet standardında belirlenen işlemlerin tamamlanma süreleri istenen tüm belgelerin eksiksiz verilmesi halinde geçerlidir. 

SIRA
NO:
 
       HİZMETİN  ADI
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
TOPTANCI HALLERİYLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
1-Dilekçe
 
 
1 İş Günü
 
 
 
2
 
 
 
HAL HAKEM HEYETİNE UYUŞMAZLIK KONUSUNU İÇEREN ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1-Dilekçe
 
4 Ay
 
3
 
HAL BİLDİRİMCİ KAYIT İŞLEMLERİ
(Parekendeci-Market-Manav-Pazarcı ve Diğerleri)
 
1-Dilekçe
2-Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
3-İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5-Vekaletname (Gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
6-Başvuru formunda (TÜCCAR) belirtilmesi halinde üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
1 İş Günü
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri   : Ticaret İl Müdürlüğü                                                                            İkinci Müracaat Yeri     : Zonguldak Valiliği
İsim                           : Figen KÖROĞLU                                                                                  İsim                                   : Ahmet MAİLOĞLU
Unvan                       : İl Müdür V.                                                                                             Unvan                                : Vali Yardımcısı
Adres                        : Valilik Binası K:5                                                                                  Adres                                 : Valilik Binası K:2
Telefon                     : (0 372) 222 11 02                                                                                 Telefon                             : (0372) 253 46 30
Faks                         : (0 372) 222 11 03                                                                                  Faks                                 : (0372) 253 53 39
E-Posta                   : f.koroglu@gtb.gov.tr                                                                            E-Posta                           : ahmet.mailoğlu@icisleri.gov.tr