Kapıdan Satış Yetki Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI

Hizmet standardında belirlenen işlemlerin tamamlanma süreleri istenen tüm belgelerin eksiksiz verilmesi halinde geçerlidir. 

SIRA
NO:
 
       HİZMETİN  ADI
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
1
 
KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ
 
1.Dilekçe
2.Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Kapıdan Satış Yetki Belgesi örneği. (Ticaret İl  Müdürlüklerinden temin edilebilir.)
3.Yetkililerin Noter Tasdikli İmza sirkülerinin bir örneği   
4.Ticaret Sicil tasdiknamesinin bir örneği
5.Satış sözleşmesi örneği,
6.Ticari faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
7.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Mali Müşavir tarafından Onaylı En Son Tarihli Bilanço
1 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri   : Ticaret İl Müdürlüğü                                                                            İkinci Müracaat Yeri     : Zonguldak Valiliği
İsim                           : Figen KÖROĞLU                                                                                  İsim                                   : Ahmet MAİLOĞLU
Unvan                       : İl Müdür V.                                                                                             Unvan                                : Vali Yardımcısı
Adres                        : Valilik Binası K:5                                                                                  Adres                                 : Valilik Binası K:2
Telefon                     : (0 372) 222 11 02                                                                                 Telefon                             : (0372) 253 46 30
Faks                         : (0 372) 222 11 03                                                                                  Faks                                 : (0372) 253 53 39
E-Posta                   : f.koroglu@gtb.gov.tr                                                                            E-Posta                           : ahmet.mailoğlu@icisleri.gov.tr