Kooperatifler İle İlgili Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 
T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI

Hizmet standardında belirlenen işlemlerin tamamlanma süreleri istenen tüm belgelerin eksiksiz verilmesi halinde geçerlidir. 

SIRA
NO:
 
       HİZMETİN  ADI
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
 1
 
 
KOOPERATİF KURULUŞLARI
1-Başvuru Dilekçesi
2-4 Adet Anasözleşme (2 Adedi Noter Tasdikli)
3-Anasözleşmenin 10.maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi ile ilgili belgeler
 
 
1 İş Günü
 
 
 
   
  2
 
 
KOOPERATİF GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
 
1-Dilekçe
2-Gündem
3-Yönetim Kurulu Kararı (Gündemli)
4-Yetki Belgesi
5- Tebligat Listesi
6-Bakanlık Temsilci Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındısı
                                                      (Mesai içi:38,50 TL  Mesai Dışı:77,00 TL)
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması,
Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47.maddeye göre başvuru yapılması.    
            
1 İş Günü
   
  3
KOOPERATİF GENEL KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ 1-Dilekçe,
   (Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
1 İş Günü
   
  4
 
KOOPERATİFLERDE YAPILAN ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
30 İş Günü
         


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri   : Ticaret İl Müdürlüğü                                                                            İkinci Müracaat Yeri     : Zonguldak Valiliği
İsim                           : Figen KÖROĞLU                                                                                  İsim                                   : Ahmet MAİLOĞLU
Unvan                       : İl Müdür V.                                                                                             Unvan                                : Vali Yardımcısı
Adres                        : Valilik Binası K:5                                                                                  Adres                                 : Valilik Binası K:2
Telefon                     : (0 372) 222 11 02                                                                                 Telefon                             : (0372) 253 46 30
Faks                         : (0 372) 222 11 03                                                                                  Faks                                 : (0372) 253 53 39
E-Posta                   : f.koroglu@gtb.gov.tr                                                                            E-Posta                           : ahmet.mailoğlu@icisleri.gov.tr