Şirketler İle İlgili Başvuru İçin Gerekli Evraklar

ilgili başvurularınızda aşağıdaki evrakları temin etmeniz gerekir.

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI

Hizmet standardında belirlenen işlemlerin tamamlanma süreleri istenen tüm belgelerin eksiksiz verilmesi halinde geçerlidir. 

SIRA
NO:
 
       HİZMETİN  ADI
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
1
 
ŞİRKETLERLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERİN İNCELENEREK SONUÇLANDIRILMASI
 
1-Dilekçe
30 İş Günü
 
 
 
2
 
 
ŞİRKETLERLE İLGİLİ BİLGİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI
 
1-Dilekçe
1 İş Günü
 
 
 
3
 
COKEY (ŞİRKET NUMARASI ALINMASI VE GÜNCELLENMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER)
 
 
1-Dilekçe
2-Şirketi temsil ilzama yetkili kişinin imza sirküleri
3-Şirketin kuruluş, en son unvanı ve adresini gösterir ticaret sicil gazetesi
4-Vergi Levhası
5-Yetki Belgesi (İş takipçileri için)
6-Kuruluşu tescil eden ticaret sicil memurluğundan alınan yeni tarihli sicil tasdiknamesi
7-Sanayi sicil belgesi/Kapıdan Satış Yetki Belgesi sureti(Bu belgelere sahip firmalar için)
 
 
1 İş Günü
 
 
4
 
ŞİRKET GENEL KURULLARINA KOMİSER
GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
2-Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri
3-Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.
4-En son yönetim kuruluna seçilen yöneticilerin seçildiklerinin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi
5-Gündem
6-Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
7-Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde  buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
8-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
9-Bakanlık Komiser harcının yatırıldığına dair banka dekontu
(Mesai içi:115,50 TL Mesai dışı:154,00 TL ) T.C.Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Hesap
No:30875898-5001
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye uyulması.
1 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri   : Ticaret İl Müdürlüğü                                                                            İkinci Müracaat Yeri     : Zonguldak Valiliği
İsim                           : Figen KÖROĞLU                                                                                  İsim                                   : Ahmet MAİLOĞLU
Unvan                       : İl Müdür V.                                                                                             Unvan                                : Vali Yardımcısı
Adres                        : Valilik Binası K:5                                                                                  Adres                                 : Valilik Binası K:2
Telefon                     : (0 372) 222 11 02                                                                                 Telefon                             : (0372) 253 46 30
Faks                         : (0 372) 222 11 03                                                                                  Faks                                 : (0372) 253 53 39
E-Posta                   : f.koroglu@gtb.gov.tr                                                                            E-Posta                           : ahmet.mailoğlu@icisleri.gov.tr